Lewis Natural Eyeliner – ฝังสีขอบตา

post-head

การลงสีขอบตาให้ดวงตาคมสวยและกลมโตอย่างเป็นธรรมชาติ โดยเทคนิคเฉพาะของการลงสีที่ขอบตา ช่วยให้ดวงตาดูสวยกลมโตขึ้น ใบหน้าดูมีมิติ สำหรับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องการเขียนขอบตาที่ไม่เส้นไม่สมำเสมอ และสีไม่ติดทน

lewis-natural-eyeliner-wonen

 

เตรียมพร้อมก่อนการทำทรีตเม้นท์

  1. ควรถอดคอนแทคเลนซ์ออกก่อนเข้ารับบริการ
  2. ไม่ควรแต่งหน้า หรือเขียนคิ้วก่อนเข้ารับบริการ

การดูแลหลังรับการทำทรีตเม้นท์

  1. หลังการสักควรทาวาสลีนหรือออย (น้ำมันทาหน้า) บริเวณที่ได้รับการสักจนกว่าสะเก็ดจะลอกออกหมด
    (ระยะเวลา 3-5 วัน) เพื่อไม่ให้แห้งจนเกินไป
  2. ล้างหน้าได้ตามปรกติแต่ควรหลีกเลี่ยงการ เกา ถู หรือ สัมผัสแรงๆบริเวณที่ได้รับการสัก จนกว่าสะเก็ดจะลอกหมด
  3. หลังการสักครั้งแรก ควรเว้นไว้อย่างน้อย 2 อาทิตย์ และไม่ควรเกิน2เดือน ก่อนเข้ารับบริการครั้งที่ 2